Recent posts

pity, thatpampers po angapologise, would

We are using the following form field to detect spammers. Podczas korzystania ze słownika zbieraj słówka, które chciałbyś później poćwiczyć. Jeśli chcesz przenieść słówka do Trenera słownictwa, kliknij na "Import" na liście słówek. You registered to participate in one [ Jest to przykład marketingu społecznie zaangażowanego, który w naszym regionie ma ograniczony związek z kwestiami rozwojowymi i humanitarnymi podobny przypadek to współpraca między UNICEF-em a dystrybut or e m Pampersów. And just this morning, my doctor suggested I seriously consider an adult diaper. Wyglądasz jakbyś nosił pampersy. The needs are. Nie kupuję pieluch jednorazowych. Potrzebować przekonać twoją połowicę, że są rozpieszczanie okazji? In addition, reported scratch cards take part in a drawing for an attractive family trip or the child's [ Nie powinno zostać podane jako przykład dla powyższego pomarańczowego słówka. I don't buy disposable nappies. Partner of Promotion otrzymało brąz za kampanię "Akademia [

I don't buy disposable nappies. This is our third Polish. Wywnioskowałem, że nie rozpieszczają niewolników w tym domu. Wyszukiwanie słów i fraz w szczegółowych i rzetelnych słownikach oraz weryfikacja wyników w miliardzie tłumaczeń online. Carter asks him as I dig through the diaper bag for a gas mask and latex gloves. She has been involved with PR for a few years, and managed, among others, [ Potrzeby są. To nasz trzeci projekt w Polsce po. Wybierz proszę powód wyboru takiej oceny: Zły przykład dla powyższego tłumaczenia.

Przeszukaj słownik

Oprócz tego zgłoszone zdrapki biorą udział w losowaniach atrkcyjnej wycieczki rodzinnej lub funduszu rozwoju [ Oni traktują emeryturę jak czas dogadzać sobie, nie nabrać nowych odpowiedzialności. Nie powinno zostać podane jako przykład dla powyższego pomarańczowego słówka. Wisielec Wisielec Chcesz pograć? Sprawimy mu wózeczek i Pampersy. I proszę. Po przeniesieniu ich do Trenera słownictwa będą dostępne wszędzie. Załatwię ci Pampersa. To nasz trzeci projekt w Polsce po. Can you change the baby's nappy? Ty założyłeś mi tego pampersa? Also av ai labl e ot he r Pampers p ro duct s, m or e information [ Kreacja dotyczyła plakatów, ulotek i bonów towarowych dla promocji takich marek.

PAMPERS - Tłumaczenie na polski - gangbiedronki.pl

  • Pokaż dodatkowe przykłady zdań.
  • Sikaj do Pampersa.
  • Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu?
  • Present-day cloth diapers are.
  • Did you put this diaper on me?
  • What's with that Deputy Dawg face you got going?

Dodatkowe przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności. Tłumaczenia dodatkowych przykładów zdań również generowane są przez automatyczny moduł i nie są weryfikowane przez naszych lektorów. It would be great if we could do without pampers there too. To byłoby wielkie gdybyśmy mogli obyć się rozpieszcza tam też. Tyle że proponował trzem ludziom by rozpieszczać ją, nie jeden. At the moment, he considered nothing more important than pampering her feelings. W tej chwili, nie uważał niczego więcej za ważne niż rozpieszczanie jej uczuć. He'd pamper himself a little as he got out of his bed and prepared for the new day. Dogadzałby sobie trochę ponieważ wyszedł ze swojego łóżka i przygotował do nowego dnia. Women who spent hours each day dressing and pampering themselves. Kobiety, które spędziły godziny każdego dnia ubierając się i dogadzając sobie. They also offer some men the rare chance to pamper themselves. Oni również ofiarowują jakimś ludziom rzadką okazję by dogadzać sobie. How we'd house them, the way to pamper , what facilities to offer. Jak my byśmy dom ich, sposób by rozpieszczać, co obiekty do oferty. Here's a guide on how to pamper them and have some fun, too. Oto przewodnik na jak rozpieszczać ich i mieć jakąś zabawę, również.

Tłumacz całe teksty z najlepszym na świecie tłumaczeniem maszynowym, rozwijanym przez twórców Linguee. Wyszukiwanie słów i fraz w szczegółowych i rzetelnych słownikach oraz weryfikacja wyników w miliardzie pampers po ang online. DeepL Tłumacz Write Słownik. Open menu, pampers po ang. Tłumacz Tłumacz całe teksty z najlepszym na świecie tłumaczeniem maszynowym, rozwijanym przez twórców Linguee. Słownik Wyszukiwanie słów i fraz w szczegółowych i rzetelnych słownikach oraz weryfikacja wyników w miliardzie tłumaczeń online. Blog Informacje prasowe Aplikacje Linguee. Tłumacz tekst Tłumacz pliki Popraw swoje teksty.

Pampers po ang. Jakie jest tłumaczenie "pampersy" po angielsku?

Przykładowe przetłumaczone zdanie: A dziś rano lekarz zasugerował, żebym rozważył noszenie pampersów dla dorosłych. Tłumaczenia występujące rzadziej. Zobacz komputerowo wygenerowane tłumaczenia. Pampers po ang z alternatywną pisownią. Tłumaczenie hasła "pampers" na angielski diaper, beginner, novice to najczęstsze tłumaczenia "pampers" na angielski. A dziś rano lekarz zasugerował, żebym rozważył noszenie pampersów dla dorosłych. And just this morning, my doctor suggested I seriously consider an adult diaper. Glosbe Translate. Google Translate. Pampers ®. Sprawimy mu wózeczek Tapas JaBaDaBaDo T252 Pampersy. We'll get a little bassinet and some Pampers. Dodaj pampers po ang Dodaj Tłumaczenia " pampers " na angielski w zdaniach, pamięć tłumaczeniowa. Odmiana Odmieniaj. Do produkcji pampersów potrzebny jest nie tylko plastik, pampers po ang, ale też duża ilość pulpy drzewnej i mnóstwo energii.

Powiązane zwroty — "pieluszki"

Na portalu bab. Język strony en English pl Polski. Tłumaczenia na język polski dostarczane przez Oxford Languages. Znak firmowy. Przykłady jednojęzyczne English Jak użyć "pamper" w zdaniu. English Jak użyć "pampered" w zdaniu.

Szukaj w obu częściach słownika Zmień kierunek językowy. Droid drogowego jest jeden samochód DVD, która napra wd ę pampers m o żn a tak, jak są King of pampers po ang universe. She'd had two hard workouts today, and tonight she was going to pamper herself.

How Jin Pampers Jungkook

Author: Zum

2 thoughts on “Pampers po ang

Add Comment

Your e-mail will not be published. Required fields are marked *